Diamant - absolvenský klub VŠFS

KLUB ÚSPĚŠNÝCH ABSOLVENTŮ VŠFS

Klub Diamant

Klub Diamant

Klub Diamant vznikl na popud absolventa Vysoké školy finanční a správní Ing. Antona Siekela, který tento projekt velkoryse podpořil vložením 1 mil. Kč do jeho absolventského fondu. Vedení klubu od té doby organizuje pravidelné akce, na které zve zajímavé osobnosti nejen z univerzitního prostředí, ale i ze společenské, politické či podnikatelské sféry. Svým členům se snaží nabídnout i nejrůznější vzdělávací kurzy, které je mají nejen obohatit, ale také být nápomocné v rámci jejich profesní činnosti. Možnost setkávání úspěšných absolventů bezesporu přináší mnohé synergické efekty nejen jim, ale přispívá i k dalšímu rozvoji univerzity a šíření jejího dobrého jména.


Do klubu Diamant mohou vstoupit absolventi Vysoké školy finanční a správní, kteří si chtějí nadále udržet úzkou vazbu se svojí alma mater a splní podmínky členství obsažené ve Statutu klubu.


Cíle klubu

Cíle klubu

Klub Diamant si klade za cíl sdružit úspěšné absolventy VŠFS, kteří budou dále šířit dobré jméno první české soukromé univerzity a podporovat ji v jejích činnostech. Předpokládá se, že jeho členové se na vedení a fungování klubu budou společně podílet a budou přispívat svými zkušenostmi a vlastní invencí k jeho rozvoji.


Výhody členství

Výhody členství

  • Úzká vazba a možnost spolupráce s VŠFS
  • Navázání nových kontaktů
  • Účast na netradičních akcích a seminářích
  • Možnost setkání se zajímavými hosty
  • Možnost ovlivnění fungování klubu

Statut a etický kodex

Statut a etický kodex

Klub Diamant uskutečňuje vzdělávací, kulturní a společenskou činnost s cílem zajistit podporu a propagaci VŠFS, klubu Diamant a financování Fondu Diamant.

Rada Fondu Diamant schvaluje řádné a čestné členy klubu Diamant.

Řádnými členy mohou být absolventi bakalářských, navazujících magisterských, ale také doktorských studijních programů a programů MBA realizovaných VŠFS, kteří uhradí finanční příspěvek ve formě daru do Fondu Diamant. Čestnými členy klubu Diamant mohou být také osoby dlouhodobě podporující činnost klubu Diamant či VŠFS.

Finanční prostředky klubu Diamant jsou spravovány prostřednictvím Fondu Diamant z příspěvků jeho členů a slouží převážně pro potřeby klubu. Fond Diamant spravuje Vysoká škola finanční a správní a jeho hospodaření je pro členy klubu veřejně přístupné.


Registrace

V případě zájmu o členství, nebo získání více informací nás, prosím, kontaktujte na e-mailu: tajemnik@klubdiamant.cz .